Kumpulan Syarikat GTM Property ("GTM Property") melihat dan mengguna Data Peribadi anda dengan serius.

Oleh itu, kami telah membangunkan Polisi Privasi yang membimbing bagaimana GTM Property mengumpul, memproses, menggunakan, mendedahkan, memindahkan dan menyimpan Data Peribadi anda. Sila mengkaji Polisi ini dan memahami hak-hak anda mengenai perkara ini.

Pengumpulan dan Penggunaan Data Peribadi
Sepanjang transaksi dan urusan dengan GTM Property, anda mungkin akan diminta untuk memberi Data Peribadi anda dari semasa ke semasa. GTM Property dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga mungkin berkongsi Data Peribadi antara satu sama lain dan menggunakannya selaras dengan Dasar Privasi ini. Mereka juga boleh menggabungkan dengan maklumat lain untuk menyediakan dan memperbaiki produk dan perkhidmatan GTM Property.

Data peribadi yang GTM Property boleh Kumpul
Apabila anda berurusan dengan GTM Property, kami mungkin mengumpul pelbagai Data Peribadi anda, yang mungkin termasuk nama, nombor kad pengenalan, jantina, bangsa dan agama, alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel, maklumat perubatan, pelbagai gaji , hubungi keutamaan, dan kad kredit atau akaun bank maklumat.
Senarai data peribadi yang dinyatakan di atas adalah tidak menyeluruh dan mungkin termasuk data peribadi lain bergantung kepada jenis urus niaga atau transaksi.

Bagaimana GTM Property menggunakan Data Peribadi anda
Data peribadi yang mengumpul GTM Property membolehkan kita untuk memproses transaksi yang diperlukan berhubung dengan perkara yang berkaitan.

Data peribadi yang di kumpul oleh GTM Property membolehkan kita untuk memberikan maklumat terkini pengumuman produk terbaru GTM Property dan peristiwa yang akan datang. Ia juga membantu GTM Property untuk meningkatkan produk dan perkhidmatannya. Jika anda tidak mahu berada dalam senarai mel kami, sila maklumkan kepada GTM Property secara bertulis. Dari masa ke semasa, GTM Property boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk menghantar notis penting, e-mel, surat atau sms, seperti komunikasi mengenai pembelian dan perubahan kepada terma, syarat, dan dasar GTM Property. Sebagai maklumat tersebut adalah penting untuk tersuai anda dengan GTM Property, anda dinasihatkan untuk tidak memilih keluar daripada menerima komunikasi tersebut.

GTM Property juga boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan dalaman seperti pengauditan, analisis data, dan penyelidikan untuk meningkatkan produk GTM Property, perkhidmatan dan komunikasi pelanggan.
GTM Property juga mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pembekal pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan seperti pemprosesan maklumat, melanjutkan kredit, memenuhi pesanan pelanggan, menyampaikan produk kepada anda, mengurus dan meningkatkan data pelanggan, menyediakan perkhidmatan pelanggan, menilai minat anda dalam produk GTM Property dan perkhidmatan dan kaji selidik pelanggan.

Perlindungan Data Peribadi
GTM Property mengambil langkah berjaga-jaga, kedua-dua pentadbiran dan teknikal untuk melindungi Data Peribadi anda daripada kehilangan, kecurian, penyalahgunaan dan akses yang tidak dibenarkan, pendedahan, penggunaan, pilihan atau kemusnahan.

Penyimpanan & Pencapaian Data Peribadi
GTM Property hendaklah berusaha untuk membuat ia mudah untuk anda untuk memastikan maklumat anda tepat, lengkap dan terkini. Kami akan menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi pelbagai tujuan yang berbeza digariskan dalam Dasar Privasi ini melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.
Anda boleh membantu memastikan bahawa maklumat kenalan anda dan keutamaan adalah tepat, lengkap, dan terkini dengan menghubungi GTM Property. Untuk maklumat peribadi yang lain, kami membuat usaha niat baik untuk memberikan anda akses supaya anda boleh meminta kami membetulkan data jika ia tidak tepat atau memadam data jika GTM Property tidak diperlukan untuk mengekalkan ia oleh undang-undang atau untuk tujuan perniagaan yang sah.

Kami boleh menolak untuk memproses permintaan yang berulang dan tidak sekadar, memerlukan usaha teknikal yang tidak seimbang, membahayakan privasi orang lain, adalah sangat tidak praktikal, atau di mana akses tidak dikehendaki selainnya oleh undang-undang tempatan.

GTM Property berhak untuk mengemaskini dan meminda dasar ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan dipaparkan di laman web kami dengan Dasar Privasi dikemaskini.